Přijímám novou výzvu v MAXIMA reality. Realitní trh chci kultivovat na všech frontách.

Přijímám novou výzvu v MAXIMA reality. Realitní trh chci kultivovat na všech frontách.

25. 9. 2014 / autor: Vladimír Zuzák

Nově jsem se stal ředitelem a jednatelem pražské MAXIMA reality. Realitní kancelář jsem převzal od Marty Slánské, která ji vedla 18 let. Investorem byla developerská společnost Finep, kde jsem v minulosti pracoval na pozici obchodního ředitele a ředitele pro finanční služby. Pod mým vedením se má MAXIMA reality stát vzorem nového typu realitky, která splňuje standardy požadované zástupci kupujících.
Změna realitního trhu – to je moje vize i můj závazek vůči kupujícím nemovitostí. Právě před rokem jsem spoluzaložil Home Institute, který začal jako jeden z prvních na českém trhu poskytovat na Západě běžnou službu, zastupování kupujících. A měnit realitní trh.Českému realitnímu trhu chybí za prvé profesní regulace – makléř je živnost volná a může se jím stát kdokoli bez ohledu na vzdělání. A chybí také záruky bezpečného převodu finančních prostředků na realitní kanceláře a prodávající. Až příliš často se stává, že kupující přijdou o zálohu nebo dokonce celou kupní cenu bez vlastního zavinění. Na zákon o realitním podnikání se marně čeká již několik let.Z reakcí mnohých realitních kanceláří na naši službu zastupování kupujících začalo být zřejmé, že nastavit vyšší standardy profesionálního zacházení s kupujícími i prodávajícími nebude tak jednoduché. Rozhodl jsem se proto, že pokud chci kultivovat realitní trh, je potřeba se do toho pustit na všech frontách.MAXIMA reality pod vedením Marty Slánské patřila k nejférovějším realitním kancelářím na trhu. Profesionální tým realitních makléřů se řídil etickým kodexem, kde Slánská vyzdvihovala mimo jiné heslo “Tvá čest je přednější než provize” a usilovala o dlouhodobou spokojenost klientů. Nyní chci jít ještě dále – chci, aby byla MAXIMA vzorovou realitkou, která bude implicitně splňovat požadavky zástupců kupujících na férové jednání a bezpečný převod kupní ceny, tak jak je pro své klienty nastavuje např. Home Institute.Kritizovat zvenčí je vždycky jednoduché, ale jít příkladem je větší výzva. Zároveň věřím, že inspirace dobrým příkladem je mnohem lepší a účinnější cesta k systémové změně než pouhá kritika. Konkurenčním realitním kancelářím chci dokázat, že férové a otevřené jednání s kupujícími je i skvělý byznys model.