Jak správně podat návrh na vklad do katastru

Jak správně podat návrh na vklad do katastru

30. 4. 2014 / autor: Redakce webu

Koupě nemovitosti je specifická v tom, že podpisem kupní smlouvy se nestáváte vlastníkem. Jde totiž o převod vlastnického práva k nemovité věci, která je zapsána v katastru nemovitostí. A ta se nabývá do vlastnictví až zápisem. Do té doby se může objevit celá řada komplikací, které mohou vaše vlastnická práva ohrozit. Celý proces je vhodné pečlivě sledovat krok za krokem, aby nedošlo k podvodu.
Základní ochranou vašich peněz a celé koupě nemovitosti, je vzhledem k převodu vlastnického práva v katastru, úschova finančních prostředků. Při koupi nemovitosti skutečně nikdy neposílejte peníze rovnou na účet prodávajícího ani realitní kanceláře. Pro svou ochranu zvolte notářskou, bankovní nebo či advokátní úschovu, případně úschovu u skutečně dobře prověřené realitní kanceláře. Jak ji prověřit? Zajímejte se, jestli jsou peníze klientů uschované na účtě odděleném od provozního a jestli výplatu peněz prodávajícímu schvaluje několik pracovníků nezávisle na sobě (tj. kontrola před zpronevěrou).

Návrh na vklad podávejte společně

V kupní smlouvě by mělo být ošetřeno vedle úschovy také to, kdo návrh na vklad do katastru podá na příslušný katastrální úřad a kdo zaplatí poplatek. Kupující i prodávající jsou účastníky řízení, ale ne vždy jsou oba navrhovateli vkladu. Podle zákona to musí být aspoň jeden z nich.

Informace, které musí obsahovat úspěšný návrh na vklad do katastru. Informace, které musí obsahovat úspěšný návrh na vklad do katastru.

Já doporučuji, aby se navrhovateli stali kupující i prodávající, mimo jiné kvůli ochraně před zpětvzetím (viz níže). A doporučuje to rovněž veřejná správa. Návrh na vklad do katastru je proto ideální společně podepsat hned při podpisu kupní smlouvy. Návrh musí být výhradně na předepsaném formuláři Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.

V Praze najdete katastrální úřad na adrese Pod sídlištěm 1800/9 v Kobylisech. V Praze najdete katastrální úřad na adrese Pod sídlištěm 1800/9 v Kobylisech.

I pokud se dohodnete, že návrh podá prodávající, ohlídejte si, zda byl opravdu doručen v pořádku (podobně jako hlídáte placení daně, podrobnosti čtěte v článku Daň z nabytí nemovitosti? Platit nechte prodávajícího). Návrh je třeba doručit s jedním vyhotovením kupní smlouvy a s úředně ověřenými podpisy na příslušný katastrální úřad (prohlédněte si Seznam katastrálních úřadů).

Kolik návrh na vklad stojí? 1000 Kč

Pokud posíláte návrh poštou, přidejte kolek. Pokud návrh nesete na úřad osobně, lze zaplatit na místě.

Jak řízení na katastru proběhne?

Od 1. ledna 2014 platí, že katastrální úřad vyrozumí účastníky o tom, že mu byl doručen návrh na vklad. Nový občanský zákoník přinesl v tomto směru větší ochranu vlastníků i nabyvatelů - úřadu dal povinnost informovat hned den poté prostřednictvím pošty, e-mailu, datové schránky nebo SMS (více jsem se novému občanskému zákoníku věnoval v článku Nový občanský zákoník na straně kupujících).Zamezí se tak podvodným změnám v katastru, o nichž by skuteční vlastníci nebyli informováni. Úřad rovněž vyznačí již následující den v katastru tzv. plombu, která naznačuje, že daná nemovitost je dotčena změnou a že právě probíhá řízení.Účastníci mají dvacet dnů na to, aby v případě podvodného návrhu vyrozuměli katastr, teprve pak se bude pokračovat ve vkladovém řízení. Katastr rozhodne nejdříve po uplynutí dvaceti dnů, nejpozději do měsíce. Kupující by si měl ohlídat, zda mu bylo katastrálním úřadem doručeno vyrozumění o povolení vkladu, a jeho vlastnické právo tak bylo skutečně zapsáno.

Co když katastr návrh zamítne?

Pokud katastrální úřad shledá na návrhu vady, může jej zamítnout. Vady mohou být na:
  • kupní smlouvě - v tom případě bude nutné podat nový návrh;
  • na návrhu - tehdy katastrální úřad vymezí přiměřenou lhůtu pro nápravu těchto vad.
Může se stát, že se ukáže ještě před vyjádřením katastrálního úřadu, že návrh nebo smlouva vykazují vady, na základě kterých by úřad musel návrh zamítnout.